+371 20 38 38 10
PROFILS  
0.00 €
Sākums > Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Šo Noteikumu izpratnē ar Pārdevēju ir jāsaprot SIA TWRIGA , Reģ. Nr. 40103392487 adrese: Brīvības gatve 214B, Rīga;
savukārt ar Pircēju ir jāsaprot fiziska persona/juridiskā persona, kas nopērk interneta veikalā www.twriga.lv, www.tupperware-riga.lv  atrodamās preces un / vai pakalpojumus.

Ja Pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas www.twriga.lv piedāvātos produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies preci www.twriga.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

Veicot jebkādas darbības twriga.lv, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis šos Noteikumus un Konfidencialitātes politiku, saprot tos un piekrīt ievērot tos bez ierobežojumiem un nosacījumiem, kā arī vienmēr rīkoties labticīgi un saskaņā ar likumu.

Pārdevējs patur tiesības grozīt Lietošanas noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.

 2. Personas datu aizsardzība

Pārdevējs aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvību, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Detalizēti Pircēju personas datu apstrādes mērķi un pārējie ar personas datu iegūšanu un apstrādi saistītie jautājumi ir aprakstīti šajos Lietošanas noteikumos un www.twriga.lv pieejamajā Privātuma politikā.

Pircēji ir pilnībā atbildīgi par sniegto datu pareizību. Pircējs pats ir atbildīgs par savu datu drošību. Pircējs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus datus. Ja Pircējs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, kā arī gadījumos, ja datus izmanto kāda trešā persona, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu kompensāciju.

3. Intelektuālais īpašums

Visa www.twriga.lv pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Pārdevēja vai tā sadarbības partneru  īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

4. Preces

Pārdevējs rūpējas, ka pieejamie Preču apraksti, attēli un cita informācija ir pēc iespējas pilnīga un  precīza. Pārdevējs nevar garantēt, ka izmaiņas informācijā saistībā ar Preci (apraksts, krāsas, kods un tml.) būs nekavējoties pilnībā atjauninātas un aktualizētas.

Twriga.lv pārdodamās Preces nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā.

5. Preču cenas

Visām Preču cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Pārdevējs patur tiesības mainīt Preču cenu, vai arī noteikt Precēm speciālo cenu. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

Saņemot Pircēja  pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd www.twriga.lv norādītās cenas, Pārdevējs  sazināsies ar Pircēju un piedāvās iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja Pārdevējs nespēs ātri sazināties ar Pircēju, tad pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Pircējs saņems atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

6. Preču piegāde

Piegāde Latvijā

Piegādes iespējas un cenas  

  • Omniva pakomāts –  3,10 EUR
  • Venipak/Omniva kurjers – 8,00 EUR
  • Tupperware birojā-noliktavā, Brīvības gatve 214b, Rīga –  Bezmaksas . Darba dienās:  Pirmd.: 15:00-18:00., O.-C.- 09:30 – 18:00, Piektd. – 09:30 – 17:00.

Pasūtījumu var saņemt tikai pēc SMS uzaicinājuma, ka sūtījums ir sagatavots.*

Piegādes laiks atkarībā no izvēlētā piegādes veida var aizņemt 1-3 darba dienas, atsevišķos gadījumos līdz 4 darba dienām.*

*Preces piegādes laiks var mainīties atkarībā no pieejamības noliktavā. Ja Prece nav noliktavā, piegādes laiks var tikt pagarināts līdz 10 darba dienām. 

Piegādes adresei jābūt iespējami detalizētai. Jānorāda visu vajadzīgo papildinformāciju, piemēram, durvju kodu, lai kurjers varētu veikt piegādi solītajā laikā. Ja adrese ir nepareiza vai neprecīza, piegādes laiks var tikt pagarināts.

Pircējs ir atbildīgs par pareizu tālruņa numura norādi.

Kurjeram piegādes brīdī ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti, un fiksēt dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.

7. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

Pircējam ir atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”

Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (Preču pirkuma twriga.lv) 14 kalendāro dienu laikā no Preču piegādes dienas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: tiek piegādātas Preces, kuras pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai Pircējs  ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ un/vai Pārdevējs  ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.

Atteikuma tiesības sniedz iespēju Pircējam Preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams, lai pārbaudītu Preci tādā apmērā, kā to var izdarīt parastā veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Citādi Pārdevējam  ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

Preci var atgriezt vienā no diviem veidiem:

  1. iesniegt personiski Tupperware birojā-noliktavā Brīvības gatve 214b, Rīga
  2. nosūtīt pa pastu vai ar kurjeru uz adresi: SIA “TWRIGA”, Brīvības gatve 214b, Rīga, LV-1039.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par Preces atpakaļ nogādāšanu Pārdevējam uzņemas Pircējs.

Samaksātās Preču cenas atmaksa, gadījumos, kad Pircējs izmanto atteikuma tiesības, tiek veikta uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 dienu laikā.

Ja Pircējs saņēmis bojātu produktu, vēlams nekavējoties par to paziņot Pārdevējam rakstot  e-pastu uz twriga@gmail.com vai zvanot pa tālr. +37120383810.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, Pircējs un Pārdevējs centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Pircējam ir  tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

9. Nepārvarama vara

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtēju stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā.

 

 

Sazinies ar mums

Vārds*
Uzvārds*
E-pasts*
Tālrunis*
Virsraksts
Teksts*

Oficiālā Tupperware pārstāvniecība Latvijā

SIA TWRIGA
Reģ. Nr. 40103392487Adrese

Brīvības gatve 214b,
Rīga, Latvija,
LV-1039

Tālruņi
E-pasts
Darba laiks
P.
15:00 - 18:00


O.
09:30 - 18:00


T.
09:30 - 18:00


C.
09:30 - 18:00


Pk.
09:30 - 17:00


S.
slēgts


Sv.
slēgts
Par kompāniju
Copyright ©2011-2024 SIA "TWRIGA"